TRATI22 Tietojenkäsittelyn koulutus, päivä ja monimuoto, Pasila
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Kevät 2024

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                 
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-6 op)
                                                 
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
     
           
                       
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
       
             
                   
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
     
           
                       
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5  
       
               
               
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
       
             
                   
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                   
       
ECO001HH1A Yrityksen talous 5  
         
                 
           
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
       
             
                   
ENG001HH1AE Professional English 5  
       
               
               
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5  
         
                 
           
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintoja 5 kappaletta)
                                                 
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
                                                 
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
     
           
                       
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                 
STU002HH1A Digistartti 1
     
           
                       
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
       
             
                   
STU004HH1A Ajanhallinta 1  
       
               
               
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1  
         
                 
           
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1  
         
                 
           
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1    
         
                   
       
STU008HH1A Työnhakutaidot 1    
         
                   
       
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1    
           
                     
   
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1    
           
                     
   
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
DIG001IT1A Johdanto digitaalisiin palveluihin 5
     
           
                       
ICB001IT1A Johdanto liiketoimintalähtöiseen ICT:hen 5
     
           
                       
ICI001IT1A Johdanto ICT-infrastruktuuriin ja pilvipalveluihin 5
     
           
                       
SOF001IT1A Johdanto ohjelmistokehitykseen 5
     
           
                       
542390381611127201919885.55.5663.53.51100
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                 
IT asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 60-90 op)
                                                 
Suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30-90 op)
                                                 
Digitaaliset palvelut
(Valitaan opintoja 30-90 op)
                                                 
DIG001AS2A Digitaalinen liiketoiminta 5
       
             
                   
DIG002AS2A Innovointi ja prototyypin rakentaminen 5
       
             
                   
DIG007AS2A Digitekniikat 5
       
             
                   
DIG012AS2AE Basic 3D Design with Blender 3
       
             
                   
COM004AS2A Graafisen suunnittelun perusteet ja työkalut 5
       
             
                   
DIG016AS2AE Internet of Things: a Business Perspective 5
       
             
                   
SER006AS2A Palvelumuotoilun perusteet 5
       
             
                   
DIG004AS2A Digiprojekti 5  
       
               
               
DIG005AS2A DigiTuote 5  
       
               
               
DIG005AS3AE 3D Printing 3  
       
               
               
DIG006AS2A Digitaalisen palvelun käyttäjäkokemus 5  
       
               
               
SOF002AS2A Ohjelmiston vaatimusmäärittely 5  
       
               
               
MAR002AS2A Dataohjautuva markkinointi 5  
       
               
               
DIG001AS3A Pilvipalvelut web-kehityksessä 5  
         
                 
           
DIG008AS2A Digitaalisen palvelun kehittäminen 10  
         
                 
           
DIG003AS2A Digitaalisen palvelun protoilu 5  
         
                 
           
DIG006AS3AE 3D Extended Course 3  
         
                 
           
DIG002AS3A Design Sprint Days 5    
         
                   
       
DIG003AS3A Monialaprojekti 10    
         
                   
       
DIG009AS3A Digimestari 10    
         
                   
       
DIG007AS3AE 3D + Robotics 3    
         
                   
       
DIG008AS3AE IoT Experimental Project 5    
         
                   
       
COM002AS3A Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus 5    
           
                     
   
SER004AS3A Verkkokauppa liiketoimintamallina 5    
           
                     
   
Ohjelmistokehitys
(Valitaan opintoja 30-90 op)
                                                 
SOF005AS2A Ohjelmointi 1 5
       
             
                   
SOF001AS3A Ohjelmointi 2 5
       
             
                   
SOF001AS2A Tietokannat ja tiedonhallinta 5
       
             
                   
SOF003AS3A Back end -ohjelmointi 5  
       
               
               
SOF002AS2A Ohjelmiston vaatimusmäärittely 5  
       
               
               
SOF004AS3A Front end -ohjelmointi 5  
       
               
               
SOF005AS3A Ohjelmistoprojekti 1 5  
       
               
               
SOF004AS2A Python-ohjelmointi 5  
         
                 
           
SOF007AS3A Ohjelmistoprojekti 2 10  
         
                 
           
SOF008AS3A Mobiiliohjelmointi 5  
         
                 
           
SOF009AS3A Ohjelmistokehityksen teknologioita (ajankohtaiset teknologiat) 5  
         
                 
           
SOF012AS3A Ohjelmistotestaus 5  
         
                 
           
SOF010AS3A Tietokannan suunnittelu ja toteutus 5  
         
                 
           
SOF006AS3A Tietokannan hallinta 5    
         
                   
       
SOF011AS3A Softalaprojekti 10    
         
                   
       
SOF013AS3AE Database Developer 5    
         
                   
       
ICI012AS3A Sovellusten hakkerointi ja haavoittuvuudet 5    
         
                   
       
ICI013AS3A Verkkoon tunkeutuminen ja tiedustelu 5    
         
                   
       
ICT ja liiketoiminta
(Valitaan opintoja 30-90 op)
                                                 
ICB001AS2A Liiketoimintaprosessit 5
       
             
                   
ICB002AS2A ICT-arkkitehtuurit 5
       
             
                   
ICB014AS2A Liiketoimintavaatimusten määrittely ja muutoshallinta 5
       
             
                   
ICB004AS2A ICT-alan sopimukset 5
       
             
                   
DIG001AS2A Digitaalinen liiketoiminta 5
       
             
                   
SER006AS2A Palvelumuotoilun perusteet 5
       
             
                   
SOF001AS2A Tietokannat ja tiedonhallinta 5
       
             
                   
ANA002AS2A Excel-jatkokurssi 5
       
             
                   
ICB005AS2A Business Intelligence 5  
       
               
               
ICB006AS2A CRM liiketoiminnassa 5  
       
               
               
ICB007AS2A ICT-palvelut 5  
       
               
               
ICB008AS2A ICT-projektijohtaminen 5  
       
               
               
ICB011AS2A Tekoälyn perusteet 5  
       
               
               
COR004AS2A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 5  
       
               
               
ANA001AS3A Excel ja BI 5  
       
               
               
ICB010AS2A ICT-hankinnat 5  
         
                 
           
ICB004AS3A Prosessien automatisointi robotiikan avulla 5  
         
                 
           
COR005AS2A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 5  
         
                 
           
ANA001AS2A Data-analytiikka Pythonilla 5  
         
                 
           
SAL004AS2A Myyntitaidot yritysmyynnissä 5  
         
                 
           
ICB012AS3AE Business Intelligence Development Project 5  
         
                 
           
ICB013AS3AE Applied Artificial Intelligence (AI) 5  
         
                 
           
ICB005AS3A Digitaaliset alustat ja uusien liiketoimintamallien innovointi 5    
         
                   
       
ICB006AS3A ICT-ratkaisumyynti 5    
         
                   
       
ICB007AS3A Tietohallintojohtaminen 5    
         
                   
       
ICB015AS3A Liiketoimintadatan hallinta ja data-analytiikka 5    
         
                   
       
ANA003AS3A Excel-ohjelmointi VBA 5    
         
                   
       
ICB014AS3AE Financial Accounting, Processes and Systems 5    
         
                   
       
ANA007AS3A Edistynyt Power BI: Microsoft PL-300 5