Tietokannan suunnittelu ja toteutus, 5 op - SOF010AS3A