Johdanto liiketoimintalähtöiseen ICT:hen, 5 op - ICB001IT1A