Johdanto ICT-infrastruktuuriin ja pilvipalveluihin, 5 op - ICI001IT1A