Innovointi ja prototyypin rakentaminen, 5 op - DIG002AS2A