Ohjelmistokehityksen teknologioita (ajankohtaiset teknologiat), 5 op - SOF009AS3A