AMK-tutkinto, päivätoteutus

JOURA16 Journalismin koulutusohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Syksy 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Journalistinen ilmaisu ja työprosessi
(Valitaan kaikki)
                                                       
ENG2KJ202 Journalism Project in English 5    
         
                     
           
ENG2KJ201 Journalistinen kääntäminen ja ammattienglanti 5  
       
                 
                   
SWE2KJ201 Svenska för journalister 5
       
               
                       
Journalistin työ 1
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU1KJ201A Journalistinen kirjoittaminen 7
     
             
                           
JOU1KJ201B Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
     
             
                           
JOU1KJ201C Tiedonhankinta 1 3
     
             
                           
JOU1KJ201D Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö 3
     
             
                           
JOU1KJ201E Journalistin kielenhuolto 2
     
             
                           
Journalistin työ 2
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU2KJ201A Videotyöskentely 5
       
               
                       
JOU2KJ201B Henkilökuvaus 3
       
               
                       
JOU2KJ201C Haastattelutekniikka 4
       
               
                       
JOU2KJ201D Excel ja tilastojen käyttö toimittajan työssä 3
       
               
                       
JOU2KJ201E Faktantarkistuksen perusteet 3
       
               
                       
JOU2KJ201G Kehittämistyö 1 2
       
               
                       
Journalistin työ 3
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU2KJ202A Uutis- ja ajankohtaisjournalismi 7  
       
                 
                   
JOU2KJ202B Radiotyö 1 3  
       
                 
                   
JOU2KJ202C Verkkojulkaisemisen perusteet 2  
       
                 
                   
JOU2KJ202D Lehtitaitto 3  
       
                 
                   
Journalistin työ 4
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU2KJ203A Narratiivinen journalismi 6  
         
                   
               
JOU2KJ203C Datajournalismi 4  
         
                   
               
JOU2KJ203E Tiedonhankinta 2 2  
         
                   
               
JOU2KJ203F Media ja yleisö 3  
         
                   
               
JOU2KJ203B Kehittämistyö 2 5  
         
                   
               
454050202520205000101012.512.5101010102.52.5000000
Yhteiskunta, media ja talous
(Valitaan kaikki)
                                                       
JOU2KJ205 Monimuotoisuus ja journalismi 5    
           
                       
       
JOU2KJ204 Global Challenges for Journalists 5    
         
                     
           
COM2KJ201 Media-analyysi 5    
           
                       
       
COM1KJ201 Muuttuva mediamaisema 5
     
             
                           
Talous ja valta
(Valitaan kaikki)
                                                       
SOC2KJ201A Suomi oikeusvaltiona 3  
       
                 
                   
SOC2KJ201B Politiikka ja vallankäyttö 4  
       
                 
                   
SOC2KJ201C Kansantalous ja hyvinvointi 3  
       
                 
                   
JOU2KJ207 Talousjournalismin perusteet 5                                                        
51015050100510002.52.50055002.52.5550000
Työelämä- ja kehittämistaidot sekä yrittäjyys
(Valitaan kaikki)
                                                       
WOR2KJ202 Itsensä työllistäminen 5      
           
                         
   
WOR2KJ201 Portfoliotyöskentely ja urasuunnittelu 5  
         
                   
               
WOR1KJ202 Toimittaja työmarkkinoilla 5
       
               
                       
Opiskelutaidot ja -välineet
(Valitaan kaikki)
                                                       
WOR1KJ201A Johdatus opiskeluun 3
     
             
                           
WOR1KJ201B Työvälineohjelmistot 2
     
             
                           
Tutkimus ja kehittäminen
(Valitaan kaikki)
                                                       
THE7KJ201A Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
           
                       
       
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5                                                        
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5                                                        
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5                                                        
THE7HH904 Kypsyysnäyte 0                                                        
JOU2KJ208 Kehittämistyö 3 5      
           
                         
   
1055105505051002.52.52.52.5002.52.5002.52.55500
Työharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                       
PLA6KJ201 Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
PLA6KJ202 Työharjoittelu 2 15      
             
                           
0015150000150015000000007.57.500007.57.5
Vapaavalintaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
JOU8KJ101 Luova kirjoittaminen 5                                                        
JOU8KJ102 Tekstin rakenne ja editointi 5                                                        
JOU8KJ103 Multimedia 3                                                        
JOU8KJ104 Toimittajan esiintymistaito 5                                                        
JOU8KJ128 Radiotyö 2 5                                                        
JOU8KJ108 Valokuvauksen syventävät opinnot 5                                                        
JOU8KJ215 Kuvankäsittely 5                                                        
JOU8KJ109 Tv-työ 1 5                                                        
JOU8KJ130 Tv-työ 2 5                                                        
WOR8KJ201 Osuuskuntayrittäjyys journalisteille 3                                                        
JOU8KJ118 Työelämäprojektit 1                                                        
JOU8KJ119 Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja 5                                                        
JOU8KJ207 Tuottajana toimituksessa 5                                                        
JOU8KJ208 Toimittaja kielenkäyttäjänä 5                                                        
JOU8KJ226 Kuvankäsittelyn perusteet ja kuvituskuva 5                                                        
JOU8KJ231 EU:n toiminta ja uutisointi 5                                                        
JOU8KJ216 Vuoden paikallislehti -kilpailun raaditus 6                                                        
JOU8KJ224 Syventävä ammattiosaaminen 5                                                        
JOU8KJ235 Journalistin koodaustaidot 5                                                        
JOU8KJ236 Journalismin uudet keinot 5                                                        
JOU8KJ237 Teematoimitus 5                                                        
JOU8KJ238 Tutkimuksen näkökulmia journalismiin 5                                                        
JOU8KJ239 Yleisöjen ymmärrys ja analyysi journalistisessa työssä 5                                                        
JOU8KJ240 Journalismin ja viestinnän ammattietiikka 5                                                        
JOU8KJ140 Radiotyö 3 5                                                        
JOU8KJ242 Toimittajan esiintymistaito 2 5                                                        
COM8KJ203 Kriisiviestintä 5                                                        
JOU8KJ243 Teematoimitus 2 5                                                        
JOU8KJ244 Uutisanalyysi 5                                                        
JOU8KJ246 Vuoden paikallismedia -kilpailun raatityö 5                                                        
JOU8KJ247 Kuva-analyysi 1                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60554025303030252515101515151515151512.512.512.512.57.57.5557.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Degree: Bachelor of Culture and Arts