Yleisöjen ymmärrys ja analyysi journalistisessa työssä, 5 op - JOU8KJ239