Journalistin työn ammattietiikka ja lainsäädäntö, 3 op - JOU1KJ201D