Kriittinen lukutaito ja tiedon arviointi, 5 op - JOU001AS2A