Journalismin ja viestinnän ammattietiikka, 5 op - JOU8KJ240