Suomi kansainvälisessä yhteisössä, 5 op - JOU002AS2A