Luova kirjoittaminen journalisteille, 5 op - JOU8KJ101