Tutkimus- ja kehittämisosaaminen, 5 op - YHT1PI006