Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja, 5 op - JOU8KJ119