LUJOM20 Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Pakolliset opinnot
(Valitaan kaikki)
                           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
           
5050002.52.5000000
Yhteiset, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
 
     
           
TKI2HM003 Tulevaisuuksien tutkimus 5
   
       
       
ORG2HM001 Organisaatiot muutoksessa 5
 
     
           
ORG2HM002 Oppimista edistävä organisaatio 5
   
       
       
ORG2HM003 Coaching ja fasilitoinnin taito 5  
   
         
   
20510105055552.52.500
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                           
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 10
   
       
       
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 10  
   
         
   
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 10  
     
           
1020010101000555555
Suuntautumisopinnot
(Valitaan yksi)
                           
Digital Business Opportunities
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
DIG4HM101 Digital Service Design 5
 
     
           
DIG4HM102 Business Analytics 5
   
       
       
DIG4HM103 Robotic Automation 5
   
       
       
DIG4HM104 Emerging Technology Opportunities 5  
   
         
   
DIG4HM106 Artificial Intelligence in Modern Business 5  
     
           
Elämystalous ja palveluiden kehittäminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
EXP4HM001 Palvelumuotoilu 10
 
     
           
EXP4HM002 Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen 5
   
       
       
EXP4HM003 Brändikokemuksen kehittäminen 5  
   
         
   
EXP4HM004 Palvelumuotoilu palvelun tuottamisen verkostoissa 5  
   
         
   
EXP4HM005 Imagineering with Lego Serious Play Methodology 5  
     
           
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
LEA4HM001 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5
 
     
           
LEA4HM002 Esimiesklinikka 5  
   
         
   
LEA4HM003 Johtajuuden peilit 5  
   
         
   
LEA4HM004 Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin 5
   
       
       
LEA4HM005 Tietoinen johtaja 5  
     
           
LEA4HM006 Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa 5  
     
           
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
SAL4HM001 Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen 5
 
     
           
SAL4HM002 Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen 5
   
       
       
SAL4HM003 Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen 5  
   
         
   
SAL4HM004 Verkkokauppa myyntikanavana 5  
     
           
Strateginen ajattelu ja johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
STR4HM001 Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat 5
 
     
           
STR4HM002 Strategia käytännössä 5
   
       
       
STR4HM003 Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö 5  
   
         
   
STR4HM004 Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous 5  
     
           
STR4HM005 Talouden johtaminen strategiatyössä 5  
     
           
Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
COM4HM001 Strateginen brändin johtaminen 5
 
     
           
COM4HM002 H2H-viestintä 5
   
       
       
COM4HM003 Digitaalinen markkinointiteknologia 5  
   
         
   
COM4HM006 Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen 5  
     
           
Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
ENT4HM006 Kasvua yrittäjyyden resursseista ja verkostoista 10
 
     
           
ENT4HM002 Mahdollisuuksista liiketoimintaan 10
   
       
       
90804545404022.522.522.522.520202020
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
ICT-palvelut ja tietojärjestelmät
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
ICT4HM001 Pilvipalvelut 5
   
       
       
ICT4HM002 ICT-johtamisen parhaat käytännöt 5
   
       
       
ICT4HM003 Tietoturvan perusteet luottamuksesta lohkoketjuun 5  
   
         
   
ICT4HM004 Digipalveluiden kehittämisen johtaminen 5  
   
         
   
ICT4HM005 ICT-kokonaisarkkitehtuurit 5  
     
           
ICT4HM006 ICT-hankinnat 5  
     
           
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 13512560756560303037.537.532.532.53030

Kuvaus

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:

Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.

Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.

Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.

Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.

Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.