Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa, 5 op - LEA4HM006