Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen, 5 op - COM4HM006