Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö, 5 op - STR4HM003