Mahdollisuuksista liiketoimintaan, 10 cr - ENT4HM002