Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen, 5 op - SAL4HM002