Talouden johtaminen strategiatyössä, 5 op - STR4HM005