Strateginen henkilöstöjohtaminen, 5 op - LEA4HM001