Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous, 5 op - STR4HM004