LITEM22 Liiketoiminnan teknologiat
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Pakolliset opinnot
(Valitaan kaikki)
                           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
           
5050002.52.5000000
Yhteiset, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
 
     
           
TKI2HM003 Tulevaisuuksien tutkimus 5
   
       
       
ORG2HM001 Organisaatiot muutoksessa 5
 
     
           
ORG2HM002 Oppimista edistävä organisaatio 5  
   
         
   
ORG2HM003 Coaching ja fasilitoinnin taito 5  
     
           
151010555552.52.52.52.52.52.5
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                           
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 10
   
       
       
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 10  
   
         
   
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 10  
     
           
1020010101000555555
Suuntautumisopinnot
(Valitaan yksi)
                           
ICT-palvelut ja tietojärjestelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
ICT4HM001 Pilvipalvelut 5
 
     
           
ICT4HM002 ICT-johtamisen parhaat käytännöt 5
   
       
       
ICT4HM003 Tietoturvan perusteet luottamuksesta lohkoketjuun 5  
   
         
   
ICT4HM004 Digipalveluiden kehittämisen johtaminen 5  
   
         
   
ICT4HM005 ICT-kokonaisarkkitehtuurit 5  
     
           
ICT4HM006 ICT-hankinnat 5  
     
           
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
DIG4HM001 Digitaalisten palvelujen muotoilu 5
 
     
           
DIG4HM002 Liiketoiminnan analytiikka 5
   
       
       
DIG4HM003 Ohjelmistorobotiikka 5  
   
         
   
DIG4HM004 Uusien teknologioiden mahdollisuudet 5  
     
           
DIG4HM007 Sovellettu tekstianalytiikka 5  
   
         
   
Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
ENT4HM101 Entrepreneurial Resources and Networks 5
 
     
           
ENT4HM103 Go to Market and Grow 5
   
       
       
ENT4HM108 Discovering Business Opportunities 5  
   
         
   
ENT4HM109 Developing a Viable Business 5  
     
           
3045151525207.57.57.57.512.512.51010
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
LEA4HM001 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5
 
     
           
LEA4HM002 Esimiesklinikka 5
   
       
       
LEA4HM003 Johtajuuden peilit 5  
   
         
   
LEA4HM004 Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin 5  
   
         
   
LEA4HM005 Tietoinen johtaja 5  
     
           
LEA4HM006 Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa 5  
     
           
Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
COM4HM001 Strateginen brändin johtaminen 5
 
     
           
COM4HM002 H2H-viestintä 5
   
       
       
COM4HM003 Digitaalinen markkinointiteknologia 5  
   
         
   
COM4HM006 Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen 5  
     
           
Strateginen ajattelu ja johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
STR4HM001 Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat 5
 
     
           
STR4HM002 Strategia käytännössä 5
   
       
       
STR4HM003 Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö 5  
   
         
   
STR4HM004 Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous 5  
     
           
STR4HM005 Talouden johtaminen strategiatyössä 5  
     
           
Elämystalous ja palveluiden kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
EXP4HM001 Palvelumuotoilu 10
 
     
           
EXP4HM002 Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen 5
   
       
       
EXP4HM003 Brändikokemuksen kehittäminen 5  
   
         
   
EXP4HM004 Palvelumuotoilu palvelun tuottamisen verkostoissa 5  
   
         
   
EXP4HM005 Imagineering with Lego Serious Play Methodology 5  
     
           
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
SAL4HM001 Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen 5
 
     
           
SAL4HM002 Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen 5
   
       
       
SAL4HM003 Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen 5  
   
         
   
SAL4HM004 Verkkokauppa myyntikanavana 5  
     
           
557030253535151512.512.517.517.517.517.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 11514560557570303027.527.537.537.53535

Kuvaus

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:

Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.

Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.

Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.

Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.

Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.