AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

MYYNTI17K20 Myyntityön koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 93 op)
                                                 
Tasotestit
(Valitaan kaikki)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SLF1LZ103A Minä korkeakouluopiskelijana 2
     
         
                   
SLF1LZ103B Kohti työelämää 1  
       
               
               
Liiketoimintaosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LZ101A Yrittäjyys ja yritystoiminta 5
     
           
                       
BUS1LZ101B Yritysten toimintaympäristöt 5
     
           
                       
BUS1LZ101C Tietotekniset taidot 5
     
           
                       
Työyhteisöosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
ORG1LZ101A Yhteistyöosaaminen 6
     
           
                       
ORG1LZ101B Viestintäosaaminen 6
     
           
                       
ORG1LZ101C Työsuhdeosaaminen 3
     
           
                       
Asiakasosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
CUS1LZ101A Myynti- ja palvelutaidot 6
       
             
                   
CUS1LZ101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6
       
             
                   
CUS1LZ101C Svenska för affärslivet - muntlig del 2
       
             
                   
CUS1LZ101D Svenska för affärslivet - skriftlig del 1
       
             
                   
Tuloksen tekijä
(Valitaan kaikki)
                                                 
ACF1LZ101A Myyjän matematiikka 3
       
             
                   
ACF1LZ101B Yrityksen taloushallinto 9
       
             
                   
ACF1LZ101C Toimitusketjun hallinta 3
       
             
                   
Growing Global
(Valitaan kaikki)
                                                 
GLO1LZ101A Globalization and Internationalization 5  
         
                 
           
GLO1LZ101B Communication and Culture 5  
         
                 
           
GLO1LZ101C Language Skills 5  
         
                 
           
Uuden kehittäjä
(Valitaan kaikki)
                                                 
RDI1LZ101A Innovaatio-osaaminen 5  
       
               
               
RDI1LZ101B Myynnin tietojärjestelmät 5  
       
               
               
RDI1LZ101C Analysointiosaaminen 5  
       
               
               
6231003131161500015.515.515.515.5887.57.5000000
SUUNTAUTUMISOPINNOT
(Valitaan kaikki)
                                                 
Palveluiden tuotteistaminen ja monikanavainen myynti
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL3LZ101A Palveluiden tuotteistaminen 5  
       
               
               
SEL3LZ101B Monikanavainen myynti 5  
       
               
               
SEL3LZ101C Tavoitteellinen itsensä johtaminen 5  
       
               
               
21 päivää yritysmyynnissä
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL4LZ101A 21 päivää yritysmyynnissä 10  
         
                 
           
Konsultatiivinen myynti
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL4LZ102A Konsultatiivinen myynti 7    
         
                   
       
SEL4LZ102B Myynnin juridiikka 3    
         
                   
       
Strategiat ja myynnin johtaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL4LZ103A Strategiat ja asiakkuuksien johtaminen 5    
         
                   
       
SEL4LZ103B Myynnin johtaminen 5    
         
                   
       
025200001510200000007.57.55510100000
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan opintoja 24 op)
                                                 
Ruotsin kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                                 
SWE8LZ101 Ruotsin valmentavat opinnot 5
     
           
                       
Englannin kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                                 
Työvälineet ja matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                                                 
MAT8LZ101 Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
8000800000044000000000000
TYÖHARJOITTELU
(Valitaan kaikki)
                                                 
Perusharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6LZ101A Asiakaspalveluharjoittelu 7.5  
       
               
               
PLA6LZ101B Puhelinmyyntiharjoittelu 7.5  
       
               
               
Suuntautumisharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6LZ102A Ratkaisumyyntiharjoittelu 15    
         
                   
       
01515000150150000007.57.5007.57.50000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki)
                                                 
THE7LZ101 Tutkimustyön perusteet ja menetelmät 3    
         
                   
       
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5    
         
                   
       
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
           
                     
   
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
001800000810000000000445500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7071530393146254310019.519.515.515.5232312.512.521.521.55500