AMK-tutkinto, päivätoteutus

MYYNTI17K20 Myyntityön koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Kevät 2020

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 93 op)
                                                 
Tasotestit
(Valitaan kaikki)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SLF1LZ103A Minä korkeakouluopiskelijana 2
     
         
                   
SLF1LZ103B Kohti työelämää 1  
       
               
               
Liiketoimintaosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LZ101A Yrittäjyys ja yritystoiminta 5
     
           
                       
BUS1LZ101B Yritysten toimintaympäristöt 5
     
           
                       
BUS1LZ101C Tietotekniset taidot 5
     
           
                       
Työyhteisöosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
ORG1LZ101A Yhteistyöosaaminen 6
     
           
                       
ORG1LZ101B Viestintäosaaminen 6
     
           
                       
ORG1LZ101C Työsuhdeosaaminen 3
     
           
                       
Asiakasosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
CUS1LZ101A Myynti- ja palvelutaidot 6
       
             
                   
CUS1LZ101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6
       
             
                   
CUS1LZ101C Svenska för affärslivet - muntlig del 2
       
             
                   
CUS1LZ101D Svenska för affärslivet - skriftlig del 1
       
             
                   
Tuloksen tekijä
(Valitaan kaikki)
                                                 
ACF1LZ101A Myyjän matematiikka 3
       
             
                   
ACF1LZ101B Yrityksen taloushallinto 9
       
             
                   
ACF1LZ101C Toimitusketjun hallinta 3
       
             
                   
Growing Global
(Valitaan kaikki)
                                                 
GLO1LZ101A Globalization and Internationalization 5  
         
                 
           
GLO1LZ101B Communication and Culture 5  
         
                 
           
GLO1LZ101C Language Skills 5  
         
                 
           
Uuden kehittäjä
(Valitaan kaikki)
                                                 
RDI1LZ101A Innovaatio-osaaminen 5  
       
               
               
RDI1LZ101B Myynnin tietojärjestelmät 5  
       
               
               
RDI1LZ101C Analysointiosaaminen 5  
       
               
               
6231003131161500015.515.515.515.5887.57.5000000
SUUNTAUTUMISOPINNOT
(Valitaan kaikki)
                                                 
Palveluiden tuotteistaminen ja monikanavainen myynti
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL3LZ101A Palveluiden tuotteistaminen 5  
       
               
               
SEL3LZ101B Monikanavainen myynti 5  
       
               
               
SEL3LZ101C Tavoitteellinen itsensä johtaminen 5  
       
               
               
21 päivää yritysmyynnissä
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL4LZ101A 21 päivää yritysmyynnissä 10  
         
                 
           
Konsultatiivinen myynti
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL4LZ102A Konsultatiivinen myynti 7    
         
                   
       
SEL4LZ102B Myynnin juridiikka 3    
         
                   
       
Strategiat ja myynnin johtaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SEL4LZ103A Strategiat ja asiakkuuksien johtaminen 5    
         
                   
       
SEL4LZ103B Myynnin johtaminen 5    
         
                   
       
025200001510200000007.57.55510100000
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan opintoja 24 op)
                                                 
Ruotsin kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
SWE8LZ101 Ruotsin valmentavat opinnot 5
     
           
                       
Englannin kieli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
ENG8LZ101 Englannin valmentavat opinnot 3
       
             
                   
Työvälineet ja matematiikka
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-0 op)
                                                 
MAT8LZ101 Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
110008300000441.51.50000000000
TYÖHARJOITTELU
(Valitaan kaikki)
                                                 
Perusharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6LZ101A Asiakaspalveluharjoittelu 7.5  
       
               
               
PLA6LZ101B Puhelinmyyntiharjoittelu 7.5  
       
               
               
Suuntautumisharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6LZ102A Ratkaisumyyntiharjoittelu 15    
         
                   
       
01515000150150000007.57.5007.57.50000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki)
                                                 
THE7LZ101 Tutkimustyön perusteet ja menetelmät 3    
         
                   
       
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5    
         
                   
       
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
           
                     
   
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
001800000810000000000445500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7371530393446254310019.519.51717232312.512.521.521.55500