Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen, 6 op - CUS1LZ101B