Tutkimustyön perusteet ja menetelmät, 3 op - THE7LZ101