Strategiat ja asiakkuuksien johtaminen, 5 op - SEL4LZ103A