Svenska för affärslivet - muntlig del, 2 op - CUS1LZ101C