LIIKO22 Liikunnanohjaaja, päivä ja monimuoto, Vierumäki
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
ENG001HH1AE Professional English 5
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
STU002HH1A Digistartti 1
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
STU004HH1A Ajanhallinta 1
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1
STU008HH1A Työnhakutaidot 1
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
PHY001LI1A Liikunnan ja urheilun pedagogiikka 1 5
PHY002LI1A Liikunnan ja urheilun pedagogiikka 2 5
PHY003LI1A Tapahtumajärjestäminen 5
PHY004LI1A Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 5
PHY005LI1A Liikunta-alan toimintaympäristö 5
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 85 op)
Liikunnanohjaajan asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 75 op)
Suuntautuminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 40 op)
Liikunta ja hyvinvointi
(Valitaan opintoja 40 op)
SPO001AS3A Vastuullinen johtaminen liikunta-alalla 5
PHY001AS3A Liikuntaa ja hyvinvointia edistävät toimintaympäristöt 5
PHY002AS3A Terveyden ja liikunnan edistäminen 1 5
PHY003AS3A Terveyden ja liikunnan edistäminen 2 5
PHY004AS3A Liikunta sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa 5
PHY005AS3A Hyvinvointivalmentajana kehittyminen 1: hyvinvointivalmennuksen työkalut ja hyvinvointiteknologia 5
PHY006AS3A Hyvinvointivalmentajana kehittyminen 2: testaus ja harjoittelun ohjelmointi 5
PHY007AS3A Terveysliikunnan kouluttajuus ja asiantuntijana kehittyminen 5
Urheilu
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 40 op)
SPO001AS3A Vastuullinen johtaminen liikunta-alalla 5
SPO002AS3A Vastuullinen urheiluseuratoiminta ja urheilijan polut 5
SPO003AS3A Osaamisen kehittäjän taidot 5
SPO004AS3A Osaamisen kehittämisen suunnittelu ja toteutus 5
SPO006AS3A Kokonaisvaltaisen valmennuksen suunnittelu 5
SPO007AS3A Valmentajana toimiminen 1 5
SPO008AS3A Valmentajana toimiminen 2 5
SPO009AS3A Kokonaisvaltaisen valmennuksen arviointi ja reflektointi 5
Liikunta- ja urheilujohtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 40 op)
SPO001AS3A Vastuullinen johtaminen liikunta-alalla 5
PHY001AS3A Liikuntaa ja hyvinvointia edistävät toimintaympäristöt 5
PHY002AS3A Terveyden ja liikunnan edistäminen 1 5
PHY003AS3A Terveyden ja liikunnan edistäminen 2 5
PHY004AS3A Liikunta sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa 5
SPO002AS3A Vastuullinen urheiluseuratoiminta ja urheilijan polut 5
SPO003AS3A Osaamisen kehittäjän taidot 5
SPO004AS3A Osaamisen kehittämisen suunnittelu ja toteutus 5
SPO005AS3A Urheilun oppivat yhteisöt 5
PHY008AS3A Liikunta-alan rakenteet ja toimintaedellytykset 5
PHY009AS3A Liikunta-, hyvinvointi- ja urheilutoiminnan kehittäminen 5
PHY010AS3A Liikunta-alan kehittyvät organisaatiot 5
Täydentävä liikunnanohjaajan asiantuntijaosaaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 35 op)
Liikunta-alan asiantuntijuus
(Valitaan kaikki)
PHY001AS2A Taidon oppiminen 5
PHY002AS2A Ravitsemus ja palautuminen 5
PHY003AS2A Liikuntakäyttäytyminen ja motivaatio 5
PHY004AS2A Liikuntapalveluiden kehittäminen 5
PHY005AS2A Soveltava liikunta 5
SPO002LI1A Fyysisen harjoittelun perusteet 5
Asiantuntijana kasvaminen
(Valitaan kaikki)
PHY006AS2A Liikunta-alan asiantuntijaksi kasvaminen 1 2
PHY007AS2A Liikunta-alan asiantuntijaksi kasvaminen 2 2
PHY008AS2A Liikunta-alan asiantuntijaksi kasvaminen 3 1
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 0-10 op)
PHY001AS4A Hyvinvointiteknologian perusteet 5
PHY002AS4A Työkaluja elintapavalmennukseen 5
PHY003AS4A Tekijänä tapahtumassa 5
PHY004AS4A Liikunnanohjaaja personal trainerina 10
PHY005AS4A Ryhmäytyminen ja yhteisöllisyys 3
PHY006AS4A Kestävästi liikkeelle! 1
PHY007AS4A Vertaismentorina opiskelijan hyvinvointia tukemassa 5
SPO002AS4A Psyykkinen valmennus: urheilijakeskeinen valmennus 5
SPO003AS4A Psyykkinen valmennus: Suorituskyvyn edistäminen 5
SPO004AS4A Psyykkinen valmennus: Psyykkinen valmentautuminen ja psyykkiset taidot 5
SPO008AS4A Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja syömishäiriöt urheilussa 5
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
PLA031HH1A Perusharjoittelu 5
PLA032HH1A Perusharjoittelu 2 5
PLA033HH1A Perusharjoittelu 3 5
PLA031HH2A Suuntautumisharjoittelu 5
PLA032HH2A Suuntautumisharjoittelu 2 5
PLA033HH2A Suuntautumisharjoittelu 3 5
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5
THE7HH904 Kypsyysnäyte 0

Kuvaus

Haluamme tarjota opiskelijoillemme motivoivia ja työelämäläheisiä oppimisympäristöjä, joissa he pystyvät kehittymään sekä ihmisinä että tulevina liikunta-alan ammattilaisina. Opintojen tavoite on tarjota valmiudet liikunta-alan asiantuntija- ja kehittäjätehtäviin, joissa korostuvat itseohjautuvuus, ajantasaisen tiedon hyödyntäminen ja yhdessä oppimisen taidot.

Opiskelija perehtyy opintojensa aikana seuraaviin liikunta-alan toimintaympäristöihin: kilpa- ja huippu-urheiluun sekä hyvinvointi- ja liikuntapalveluihin. Opintojen aikana on mahdollista kehittää osaamista mm. liikunnan ja urheilun pedagogiikan, asiakaslähtöisten palveluiden ja -tapahtumien, liikuntajohtamisen ja organisaatioiden kehittämisen sekä yrittäjyyden parissa.

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää kehittämistä, suunnittelua, markkinointia, johtamista, ohjausta, osaamisen kehittämistä tai urheilijakeskeistä valmennusta. Opinnot antavat valmiuksia toimia myös yrittäjänä. Valmistuttuaan opiskelija voi edistää ja kehittää työssään ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua ja liikuntaelämyksiä.