Liikuntaa ja hyvinvointia edistävät toimintaympäristöt, 5 op - PHY001AS3A