Toiminnallinen anatomia ja fysiologia, 5 op - PHY004LI1A