Liikunta-, hyvinvointi- ja urheilutoiminnan kehittäminen, 5 op - PHY009AS3A