Osaamisen kehittämisen suunnittelu ja toteutus, 5 op - SPO004AS3A