Liikuntapalveluiden kehittäminen, 5 op - PHY004AS2A