Liikunta-alan rakenteet ja toimintaedellytykset, 5 op - PHY008AS3A