Hyvinvointivalmentajana kehittyminen 2: testaus ja harjoittelun ohjelmointi, 5 op - PHY006AS3A