Liikuntakäyttäytyminen ja motivaatio, 5 op - PHY003AS2A