AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

ASSI16 ASSI16
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Johtaminen ja HR
(Valitaan kaikki)
                                                 
LEA4LS201 Ihmiset organisaation voimavarana 5  
         
                 
           
LEA4LS202 HRM Projekti 5    
           
                     
   
Juridiikka
(Valitaan kaikki)
                                                 
LAW4LS201 Yrityksen oikeudelliset vastuut 5  
         
                 
           
LAW4LS202 Ajankohtaista työelämän juridiikkaa 5    
           
                     
   
Kokoukset ja tapahtumat
(Valitaan kaikki)
                                                 
SER4LS201 Kansainväliset kongressit ja konferenssit 5  
         
                 
           
SER4LS202 Tapahtumajärjestämisen johtaminen 5    
           
                     
   
Markkinointi, myynti ja palvelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
MAR4LS201 Markkinointi - käytännöt ja verkostot 5  
         
                 
           
Taloushallinto
(Valitaan kaikki)
                                                 
Yhteisöviestintä
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM4LS201 Varmuutta viestintään - osaajasta ammattilaiseksi 5  
         
                 
           
COM4LS202 Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut 5    
           
                     
   
Yrittäjyys
(Valitaan kaikki)
                                                 
WOR8HH010 Developing Entrepreneurial Mindset - StartUpSchool 5  
         
                 
           
028200000280200000000141400101000
Englannin kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
ENG1LS201 Englannin liikekieli 5
       
             
                   
ENG2LS202 Englannin liikeviestintä 5  
         
                 
           
ENG2LS201 Englannin yritysviestintä 5  
       
               
               
COM2LS202 Kansainvälinen liiketoimintaympäristö 5      
           
                       
510050555005002.52.52.52.52.52.500002.52.5
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Ranskan kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
FRE4LS201 Ranskan liikekieli 1 5
     
             
                       
FRE4LS202 Ranskan liikekieli 2 5
       
             
                   
FRE4LS203 Ranskankielinen liiketoimintaympäristö 5  
         
                 
           
Espanjan kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
SPA4LS201 Espanjan liikekieli 1 5
     
           
                       
SPA4LS202 Espanjan liikekieli 2 5
       
             
                   
SPA4LS203 Latinalainen Amerikka liiketoimintaympäristönä 5  
         
                 
           
Kiinan kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
CHI4LE201 Chinese Business Communication 1 5
     
           
                       
CHI4LE202 Chinese Business Communication 2 5
       
             
                   
CHI4LE203 Chinese Business Environment 5  
         
                 
           
Ruotsin kieli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
SWE4LS202 Ruotsin liikekieli 2 5
       
             
                   
SWE4LS203 Ruotsinkielinen liiketoimintaympäristö 5  
         
                 
           
Saksan kieli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
GER4LS201 Saksan liikekieli 1 5
     
           
                       
GER4LS202 Saksan liikekieli 2 5
       
             
                   
GER4LS203 Saksankielinen liiketoimintaympäristö 5  
         
                 
           
Venäjän kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
RUS4LS201 Venäjän liikekieli 1 5
     
           
                       
RUS4LS202 Venäjän liikekieli 2 5
       
             
                   
RUS4LS203 Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö 5  
         
                 
           
553000253003000010151515001515000000
Suomen kieli
(Valitaan kaikki)
                                                 
FIN1LS201 Johdon assistentti tekstitaiturina 5
       
             
                   
50000500000002.52.50000000000
Assistentti palvelumuotoilijana
(Valitaan kaikki)
                                                 
SER2LS203 Ammatillinen kasvu 2      
           
                       
SER2LS201 Assistentti palveluosaajana 10  
       
               
               
SER2LS202 Tuloksellinen tapahtuma 5  
         
                 
           
01502001050020000552.52.5000011
Liiketalous
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LS201 Liiketoimintaympäristö tutuksi 10
     
           
                       
BUS2LS202 Strateginen yritystoiminnan kehittäminen 5      
           
                       
BUS1LS202 Yrityksen prosessit 10
       
             
                   
BUS2LS201 Yritystoiminnan suunnittelu 5  
       
               
               
2050510105000555552.52.50000002.52.5
Tietotyön välineet
(Valitaan kaikki)
                                                 
TOO2LS201 ICT-sovellusohjelmat myynnin ja palvelun tukena 1 5  
         
                 
           
TOO2LS202 ICT-sovellusohjelmat myynnin ja palvelun tukena 2 5    
           
                     
   
TOO1LS201 Työvälineohjelmat 1 5
     
           
                       
TOO1LS202 Työvälineohjelmat 2 5
       
             
                   
1055055050502.52.52.52.5002.52.5002.52.500
Yhteisöviestintä
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM1LS101 Työelämän tuloksellinen viestintä 5
     
           
                       
COM2LS201 Viestinnällä vaikuttaminen 5  
       
               
               
550050500002.52.5002.52.500000000
Työharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6LS003 Työharjoittelu 30    
         
                   
       
00300000030000000000015150000
Opinnäytetyö
(Valitaan yksi)
                                                 
THE7LS102 Opinnäytetyö, Johtaminen ja HR 0    
           
                     
   
THE7LS107 Opinnäytetyö, Juridiikka 0    
           
                     
   
THE7LS103 Opinnäytetyö, Kokoukset ja tapahtumat 0    
           
                     
   
THE7LS104 Opinnäytetyö, Markkinointi, myynti ja palvelu 0    
           
                     
   
THE7LS106 Opinnäytetyö, Taloushallinto 0    
           
                     
   
THE7LS105 Opinnäytetyö, Yhteisöviestintä 0    
           
                     
   
THE7LS101 Opinnäytetyö, Yrittäjyys 0    
           
                     
   
001050000001050000000000052.552.500
Assin vapaavalintaiset
(Valitaan opintoja 4 kappaletta)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1009816012455525733013012202527.527.512.512.536.536.51515656566