Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö, 5 op - RUS4LS203