Ranskankielinen liiketoimintaympäristö, 5 op - FRE4LS203