Ajankohtaista työelämän juridiikkaa, 5 op - LAW4LS202