Markkinointi - käytännöt ja verkostot, 5 op - MAR4LS201