Strateginen yritystoiminnan kehittäminen, 5 op - BUS2LS202