Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut, 5 op - COM4LS202