AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

LOT21_0 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Haaga-Helian yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
YHT1PI001 Ammatillinen viestintä 5
     
           
                       
YHT1PI009 Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
       
             
                   
YHT1PI003 ICT-valmiudet 5
     
           
                       
YHT1PI010 Asiakaskokemus ja myynti 5  
       
               
               
YHT1PI005 Tiimityö ja projektiosaaminen 5
       
             
                   
YHT1PI006 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
       
               
               
YHT1PI007 Yrityksen talous 5  
         
                 
           
YHT1PI013 Yrittäjyys ja liiketoiminta 5  
         
                 
           
YHT1PI011 Professional English (Business English) 5
     
           
                       
YHT1PI012 Svenska för arbetslivet 5  
         
                 
           
Avaimet opiskeluun ja työelämään 5
 
   
       
27271016111116100885.55.55.55.5880.50.50000
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
SPO1SL401 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka 1 5
     
           
                       
SPO1SL402 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka 2 5
       
             
                   
SPO1SL403 Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 5
       
             
                   
WOR1SL408 Liikunta-alan toimintaympäristö 5
     
           
                       
WOR1SL409 Tapahtumajärjestäminen 5
       
             
                   
25000101500000557.57.50000000000
Asiantuntijaosaaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 85 op)
                                                 
Yhteiset asiantuntijaosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
SPO2SL401 Fyysisen harjoittelun perusteet 5  
       
               
               
SPO2SL402 Taidon oppiminen 5
     
           
                       
SPO2SL403 Liikuntakäyttäytyminen ja motivaatio 5  
       
               
               
SPO2SL404 Ravitsemus ja palautuminen 5  
       
               
               
SPO2SL405 Soveltava liikunta 5  
         
                 
           
SPO2SL406 Liikuntapalveluiden kehittäminen 5  
       
               
               
SLF2SL401 Liikunta-alan asiantuntijaksi kasvaminen 5
 
 
 
   
   
Asiantuntijaosaamiset suuntautumisesta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 40 op)
   
         
                 
   
Täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
     
         
                   
1727410116216202105.55.53310.510.533101010.510.500
Työharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
Työharjoittelu 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6SLS400 Työharjoittelu 1, osa 1 5
       
             
                   
PLA6SLS401 Työharjoittelu 1, osa 2 5
       
             
                   
Työharjoittelu 2
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6SLS402 Työharjoittelu 2, osa 1 5  
         
                 
           
PLA6SLS403 Työharjoittelu 2, osa 2 5  
         
                 
           
Työharjoittelu 3
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6SLS404 Työharjoittelu 3, osa 1 5    
           
                     
   
PLA6SLS405 Työharjoittelu 3, osa 2 5    
           
                     
   
1010100010010010000550055005500
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                                                 
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5  
         
                 
           
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
         
                   
       
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
0510000055500000002.52.52.52.52.52.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7969620374232372636018.518.52121161618.518.51313181800

Kuvaus

Haluamme tarjota opiskelijoillemme motivoivia ja työelämäläheisiä oppimisympäristöjä, joissa he pystyvät kehittymään sekä ihmisinä että tulevina liikunta-alan ammattilaisina. Opintojen tavoite on tarjota valmiudet liikunta-alan asiantuntija- ja kehittäjätehtäviin, joissa korostuvat itseohjautuvuus, ajantasaisen tiedon hyödyntäminen ja yhdessä oppimisen taidot.

Opiskelija perehtyy opintojensa aikana seuraaviin liikunta-alan toimintaympäristöihin: kilpa- ja huippu-urheiluun sekä hyvinvointi- ja liikuntapalveluihin. Opintojen aikana on mahdollista kehittää osaamista mm. liikunnan ja urheilun pedagogiikan, asiakaslähtöisten palveluiden ja -tapahtumien, liikuntajohtamisen ja organisaatioiden kehittämisen sekä yrittäjyyden parissa.

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää kehittämistä, suunnittelua, markkinointia, johtamista, ohjausta, osaamisen kehittämistä tai urheilijakeskeistä valmennusta. Opinnot antavat valmiuksia toimia myös yrittäjänä. Valmistuttuaan opiskelija voi edistää ja kehittää työssään ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua ja liikuntaelämyksiä.