LIVA18 Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus
Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Kaikille yhteiset opinnot
(Valitaan kaikki)
                     
SLF2SV005 Liikuntajohtaminen 5
 
   
SLF2SV006 Muuttuva ja kehittyvä viestintä 5
   
     
   
SLF2SV003 Henkilökohtaiset valmiudet 5
SLF2SV004 Työelämän kehittäminen ja innovatiivisuus 5
14.25.83.310.85.81.71.75.45.42.92.9
Valmennuksen suuntautumisopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
COA4SV003 Urheilijakeskeinen valmennus 5
COA4SV004 Urheilijapolun kehittäminen 5
COA4SV005 Valmennusprosessin johtaminen 5
COA4SV006 Valmennuksen toimintaympäristön kehittäminen 5
COA4SV001 Voimavarat valmennuksessa 5
COA4SV002 Vuorovaikutus valmennuksessa 5
20.010.010.010.010.05.05.05.05.05.05.0
Liikuntajohtamisen suuntautumisopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                     
JOH4SY001 Vuorovaikutus esimiestyössä 5
 
   
       
JOH4SY002 Talous 5
 
   
       
JOH4SY003 Strateginen johtaminen 5
 
   
       
JOH4SY004 Urheilumarkkinointi 5
   
     
   
JOH4SY005 Urheilutapahtumat 5
   
     
   
JOH4SY006 Liikuntatuotteiden- ja palveluiden kehittäminen 5
 
   
27.52.51512.52.57.57.56.36.31.31.3
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                     
TKI2SV003 Kehittämistehtävän suunnitelma 10
 
   
       
TKI2SV004 Kehittämistehtävän toteutus 10
 
   
TKI2SV005 Kehittämistehtävän arviointi 10  
   
       
151510515552.52.57.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan kaikki)
                     
PSY8SY001 Psyykkinen valmennus: Urheilijakeskeinen valmentaminen 7  
   
       
PSY8SY002 Psyykkinen valmennus: ryhmäilmiöt 3  
   
       
0100010000055
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 76.743.338.338.343.319.219.219.219.221.721.7

Kuvaus

Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: liikuntajohtaminen ja valmennus.

Liikuntajohtamisen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksia liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Työelämälähtöiset opinnot valmentavat tiedon innovatiiviseen soveltamiseen,palvelutuotteiden kehittämiseen, verkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Valmennuksen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää urheiluosaamistaan, ihmissuhdetaitojaan ja itsensä kehittämisen taitojaan käytännön tehtävissä.