LIVA Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus
Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta