LIAM20 Liikunta-alan koulutus, YAMK
Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Kaikille yhteiset opinnot
(Valitaan kaikki)
 
   
SLF2S007 Työelämän kehittäminen ja innovatiivisuus 5
 
   
SLF2S008 Henkilökohtaiset valmiudet 5
 
   
SLF2S009 Muuttuva ja kehittyvä viestintä 5
 
     
   
SLF2S010 Liikuntajohtaminen 5
 
     
   
25.015.010.015.015.005.05.07.57.57.57.500
Liikuntajohtamisen suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
JOH4SY007 Vuorovaikutus esihenkilötyössä 5
 
     
           
JOH4SY008 Talous 5
 
     
           
JOH4SY009 Strateginen johtaminen 5
 
   
       
JOH4SY010 Urheilumarkkinointi 5
   
       
       
JOH4SY011 Urheilutapahtumat 5
   
       
       
JOH4SY012 Liikuntatuotteiden ja palveluiden kehittäminen 5
 
     
   
27.52.512.5152.506.36.37.57.51.31.300
Valmennuksen suuntautumisopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
COA4SV007 Voimavarat valmennuksessa 5
 
   
COA4SV008 Vuorovaikutus valmennuksessa 5
 
   
COA4SV009 Urheilijakeskeinen valmennus 5
 
   
COA4SV010 Urheilijapolun kehittäminen 5
 
   
COA4SV011 Valmennusprosessin johtaminen 5
 
   
COA4SV012 Valmennuksen toimintaympäristön kehittäminen 5
 
   
20.010.010.010.010.005.05.05.05.05.05.000
Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
PHY4SY001 Kunto- ja terveysliikunnan asiantuntijana kehittyminen 5
 
   
PHY4SY002 Kehittämistoiminta liikunnan edistämisen muotona 5
 
   
PHY4SY003 Toimiminen monialaisissa verkostoissa 5
 
   
PHY4SY004 Käyttäjälähtöinen toimintakulttuuri liikuntaorganisaatioissa 5
 
   
PHY4SY005 Liikuntapalvelujen kohdentaminen 5
 
   
PHY4SY006 Liikuntatoiminnan arviointi ja vaikuttavuus 5
 
   
20.010.010.010.010.005.05.05.05.05.05.000
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                           
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 10
 
     
           
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 10
   
       
       
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 10  
   
         
   
2010101010055555500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 112.547.552.56047.5026.326.3303023.823.800

Kuvaus

Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: liikuntajohtaminen,valmennus sekä kunto- ja terveysliikunta.

Liikuntajohtamisen suuntautumisen tavoitteena on kehittää opiskelijan johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Työelämälähtöiset opinnot valmentavat tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, palvelutuotteiden kehittämiseen, verkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Valmennuksen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää urheiluosaamistaan, ihmissuhdetaitojaan ja itsensä kehittämisen taitojaan käytännön tehtävissä.

Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisessa tavoitteena on edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä opiskelijan valmiuksia ja osaamista toimia kunto- ja terveysliikuntapalveluja tuottavien organisaatioiden asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan terveysliikuntainterventioita sekä arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Soveltavaan tutkimukseen nojaten kehitetään terveysliikuntaa ja siihen liittyviä työkaluja. Opiskelussa korostuu verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö